Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů

Datum vyvěšení: 
Pátek, 11. Prosinec 2015
Datum svěšení: 
Pondělí, 28. Prosinec 2015

Stránky