Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů

Datum vyvěšení: 
Pátek, 11. Prosinec 2015
Datum svěšení: 
Pondělí, 28. Prosinec 2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Datum vyvěšení: 
Pátek, 6. Září 2013
Datum svěšení: 
Pondělí, 23. Září 2013

Obecně závazná vyhláška obce Valašská Polanka č. 2/2013, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 24. Červen 2013
Datum svěšení: 
Čtvrtek, 11. Červenec 2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 3. Prosinec 2012
Datum svěšení: 
Středa, 19. Prosinec 2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Stránky