Události v obci

Upozornění Policie ČR

Upozorňujeme vás na základě zprávy Policie ČR, že v minulých dnech došlo na území obce ke krádeži v rodinném domě. Podobné trestné činy jsou hlášeny i z okolních obcí. Prosíme, abyste řádně zabezpečovali své nemovitosti, zamykali je a sledovali pohyb podezřelých osob.

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. - informace o zahájení stavby "SV Vsetín obnova přívodního řadu VDJ Ústí-ČS Lužná"

Oznámení občanům Valašské Polanky:

Firma Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o. dnem 27.2. 2023 zahájí práce na další části rekonstrukce vodovodu Stanovnice a to v úseku „závodí – hořansko“ od č.p. 229 po č.p. 185.

Všechny vás laskavě žádáme o trpělivost při provádění tak náročné akce. S případnými připomínkami se obracejte na obecní úřad tel. 571 446 111 nebo přímo na stavbyvedoucího fy Javorník pana Zalubila – tel. 604 209 185.

Stránky