Naše obec

Od vesna do vesna sedláček starosť má, jak obdělať svoje pole kamenitá.
Úrody sú malé, na chalupě úvěr, uživiť rodinu těžký je to úděl.

Zima bývá dlůhá, těžko sa přežívá, v stodole v komoře, když zásob ubývá.
Jarní když slunéčko paseky zahřeje, kožuch sa odloží, aj duša okřeje.

Z kopca sa ohlédnu po tom našem kraji, jaká to nádhera, až dech sa tají.
Březa sa zeleňá aj buky pučí, stavení dřevěná ke stráňám sa krčí.

Kopce a doliny, jak když jich naseje, člověk sa zadívá, u srdce ho hřeje.
Ta Boží příroda dobro v nás budí, na rodný kraj valašský právem sme hrdí…

Josef Kašpar Vrchovský, polanský lidový básník

Aktuality

Na víkend 4.-5.12.2021 je naplánována tradiční Mikulášská obchůzka. Letošní trasa je lehce upravená, tak aby jste nebyli překvapení, "že čujete žblonce" jiný den, než jste zvyklí.

Případný finanční výtěžek půjde, tak jak v minulých letech, na dobročinné účely. Všichni členové Mikulášské družiny budou samozřejmě řádně otestovaní.

 

Zlínský kraj nově administruje kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy, tzn. průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170.900,-Kč nebo se jedná o domácnost složenou výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.

Co je to milostivé léto?

Milostivé léto představuje šanci vymanit se z dluhové pasti pro lidi, kteří dluží peníze veřejnoprávním institucím. Dlužník zaplatí exekutorovi jen jistinu (tedy původní dluh) a poplatek za uzavření exekuce ve výši 900 korun. Všechny další poplatky, jako jsou úroky, penále či poplatky exekutorovi stát dlužníkovi odpouští. Více informací v příloze.

V letáku najdete kontakty pro pomoc v různých životních situacích pro skupiny Senioři * Rodiny s dětmi * Osoby se zdravotním postižením * Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Hlášení rozhlasu obce Valašská Polanka