Naše obec

Od vesna do vesna sedláček starosť má, jak obdělať svoje pole kamenitá.
Úrody sú malé, na chalupě úvěr, uživiť rodinu těžký je to úděl.

Zima bývá dlůhá, těžko sa přežívá, v stodole v komoře, když zásob ubývá.
Jarní když slunéčko paseky zahřeje, kožuch sa odloží, aj duša okřeje.

Z kopca sa ohlédnu po tom našem kraji, jaká to nádhera, až dech sa tají.
Březa sa zeleňá aj buky pučí, stavení dřevěná ke stráňám sa krčí.

Kopce a doliny, jak když jich naseje, člověk sa zadívá, u srdce ho hřeje.
Ta Boží příroda dobro v nás budí, na rodný kraj valašský právem sme hrdí…

Josef Kašpar Vrchovský, polanský lidový básník

Aktuality

 Na lékařské vyšetření u MUDr. Novosadové se, prosím, i nadále objednávejte telefonicky. Také léky se i nadále budou předepisovat na e recept.
 Děkujeme za pochopení. 

 

MUDr. Novosadová upozorňuje pacienty, aby se k vyšetření předem telefonicky objednali. Léky i nadále na eRecept.

Od úterý 26. května je znovu otevřen Zámek Vsetín. Kromě pondělí otevřeno každý den 9-17 hodin.

Možnost prohlídky ze zámecké věže a nové výstavy Asanace města Vsetína od 26.5.2020 a Až přiletí čáp (výstava historických kočárků od 2.6.2020)

 

V příloze najdete podrobnosti k zápisu žáků  do ZUŠ  na příští školní rok .

Z hygienických důvodů je nutné se objednat telefonicky i pro úterý na stříhání na sucho. Tel: 737 391 283

Provoz školní jídelny zde

Provoz Základní školy zde

Provoz Mateřské školy zde

 

Webová stránka: Jednoduchý přehled co dělat, když... (klikněte na slovo když)

Hlášení rozhlasu obce Valašská Polanka