Naše obec

Od vesna do vesna sedláček starosť má, jak obdělať svoje pole kamenitá.
Úrody sú malé, na chalupě úvěr, uživiť rodinu těžký je to úděl.

Zima bývá dlůhá, těžko sa přežívá, v stodole v komoře, když zásob ubývá.
Jarní když slunéčko paseky zahřeje, kožuch sa odloží, aj duša okřeje.

Z kopca sa ohlédnu po tom našem kraji, jaká to nádhera, až dech sa tají.
Březa sa zeleňá aj buky pučí, stavení dřevěná ke stráňám sa krčí.

Kopce a doliny, jak když jich naseje, člověk sa zadívá, u srdce ho hřeje.
Ta Boží příroda dobro v nás budí, na rodný kraj valašský právem sme hrdí…

Josef Kašpar Vrchovský, polanský lidový básník

Aktuality

Obecní  úřad Seninka hledá brigádníky pro zabezpečení služby na rozhledně Vartovna.

Otvírací doba : duben-červen  - SO, NE, svátky

Dne 3. května 2021 bude z důvodu přerušení dodávky elektřiny uzavřena budova úřadu OSSZ Vsetín, Mostecká ulice 303.

V provozu nebude ani telefon.

Naše (vaše) knihovna je otevřena do odvolání takto: úterý — 12–15, čtvrtek 9–11 12–15h.

Veškeré informace k cyklostezce na webu www.bevlava.cz

Firma Kácení Ořezy Sečení Valašsko nabízí:

- kácení a rizikové kácení stromů

- odborný řez a ošetření ovocných stromů

- výřezy náletových omladků a křovin

- sečení travnatých porostů

- údržba zeleně, realizace zahrad

- v zimním období odklízení sněhu i ze střech

Tel: 604 792 455

Diakonie Vsetín naléhavě hledá zdravotní sestru do domova pro seniory - Domova Harmonie na Vsetíně.

Hlášení rozhlasu obce Valašská Polanka