Naše obec

Od vesna do vesna sedláček starosť má, jak obdělať svoje pole kamenitá.
Úrody sú malé, na chalupě úvěr, uživiť rodinu těžký je to úděl.

Zima bývá dlůhá, těžko sa přežívá, v stodole v komoře, když zásob ubývá.
Jarní když slunéčko paseky zahřeje, kožuch sa odloží, aj duša okřeje.

Z kopca sa ohlédnu po tom našem kraji, jaká to nádhera, až dech sa tají.
Březa sa zeleňá aj buky pučí, stavení dřevěná ke stráňám sa krčí.

Kopce a doliny, jak když jich naseje, člověk sa zadívá, u srdce ho hřeje.
Ta Boží příroda dobro v nás budí, na rodný kraj valašský právem sme hrdí…

Josef Kašpar Vrchovský, polanský lidový básník

Aktuality

v úterý 11.srpna 2020  

V pátek 7.8.2020 od 17:00 hod - Restaurace Polanečka

Čekají dobroty Vás dobroty: steaky na grilu, klobásy, utopenci a další. Samozřejmostí jsou letní míchané nápoje a pivo.

Ve vlastním zájmu zamykejte své nemovitosti a chraňte majetek před krádeží.

Dnes v noci byl v obci zaznamenán pokus o vloupání do garáže rodinného domu.

V pátek 7.srpna bude sestřička přítomná jen do 11 hodin !

Kamila Polonyová & Daniel Kubík

Kateřina Mrlinová & spol.

Celé opatření čtěte v příloze. Zkráceně:

Od pondělí 27.7.2020 od 0:00 hod povinnost nosit roušku na hromadné akce přesahující ve stejný čas 100 osob ve vnitřních prostorech staveb (např. kostely) a zákaz hromadných akcí ve stavebně členěných areálech přesahující ve stejný čas 1000 osob venku nebo 500 osob vevnitř.

Hlášení rozhlasu obce Valašská Polanka