Naše obec

Od vesna do vesna sedláček starosť má, jak obdělať svoje pole kamenitá.
Úrody sú malé, na chalupě úvěr, uživiť rodinu těžký je to úděl.

Zima bývá dlůhá, těžko sa přežívá, v stodole v komoře, když zásob ubývá.
Jarní když slunéčko paseky zahřeje, kožuch sa odloží, aj duša okřeje.

Z kopca sa ohlédnu po tom našem kraji, jaká to nádhera, až dech sa tají.
Březa sa zeleňá aj buky pučí, stavení dřevěná ke stráňám sa krčí.

Kopce a doliny, jak když jich naseje, člověk sa zadívá, u srdce ho hřeje.
Ta Boží příroda dobro v nás budí, na rodný kraj valašský právem sme hrdí…

Josef Kašpar Vrchovský, polanský lidový básník

Aktuality

V sobotu 8. října bude svoz nebezpečného a objemného odpadu na parkovišti u základní školy. Svoz bude od 7:30 do 10:00 hodin, Prosíme řidiče, aby u školy v dopoledních hodinách neparkovali. Kdo chce odevzdat asfaltovou lepenku a azbestocement, které se musí skladovat odděleně, volejte předem na číslo 724 812 839.

   

Vzhledem k tomu, že se vrátí do škol žáci a studenti, připomínáme možnosti pořídit si 7denní nebo 30denní předplatnou jízdenku.

https://www.idzk.cz/detailni-informace-k-predplatnemu-jizdnemu   https://www.idzk.cz/zetka   https://www.idzk.cz/

 

 

Co je to Milostivé léto a jak ho při splácení dluhů využít?

Vyřídíte i na obecním úřadě. 

Potřebné doklady: občanský průkaz, rodná čísla dětí, rodné číslo manžela (-ky) a číslo účtu

Český červený kříž s ohledem na aktuální situaci na Ukrajině zřídil speciální telefonickou a emailovou linku, kterou obsluhují ukrajinsky hovořící pracovníci. Na tento kontakt se mohou v případě potřeby s žádostí o pomoc obracet všechny osoby, které postrádají své blízké a rády by s nimi navázaly kontakt či aspoň o nich získaly informace. Veškeré tyto služby jsou poskytovány bezplatně a tak, aby při pátrání nebyly ohroženy zájmy jakýchkoliv osob.
    

Hlášení rozhlasu obce Valašská Polanka