Naše obec

Od vesna do vesna sedláček starosť má, jak obdělať svoje pole kamenitá.
Úrody sú malé, na chalupě úvěr, uživiť rodinu těžký je to úděl.

Zima bývá dlůhá, těžko sa přežívá, v stodole v komoře, když zásob ubývá.
Jarní když slunéčko paseky zahřeje, kožuch sa odloží, aj duša okřeje.

Z kopca sa ohlédnu po tom našem kraji, jaká to nádhera, až dech sa tají.
Březa sa zeleňá aj buky pučí, stavení dřevěná ke stráňám sa krčí.

Kopce a doliny, jak když jich naseje, člověk sa zadívá, u srdce ho hřeje.
Ta Boží příroda dobro v nás budí, na rodný kraj valašský právem sme hrdí…

Josef Kašpar Vrchovský, polanský lidový básník

Aktuality

Ve Farním centru v Lidečku můžete od 27.11. do 30.12.2022 shlédnout největší Valašský vyřezávaný betlém - více informací v příloze.  

Vánoční stromek si na Suláčově pod vedením vysokého napětí sami vyberete, uříznete a zaplatíte u Hájků - vice informací viz příloha.   

Vážení spoluobčané, od 1.1.2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023.  Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní. Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz

Co je to Milostivé léto a jak ho při splácení dluhů využít?

Vyřídíte i na obecním úřadě. 

Potřebné doklady: občanský průkaz, rodná čísla dětí, rodné číslo manžela (-ky) a číslo účtu

Hlášení rozhlasu obce Valašská Polanka