Naše obec

Od vesna do vesna sedláček starosť má, jak obdělať svoje pole kamenitá.
Úrody sú malé, na chalupě úvěr, uživiť rodinu těžký je to úděl.

Zima bývá dlůhá, těžko sa přežívá, v stodole v komoře, když zásob ubývá.
Jarní když slunéčko paseky zahřeje, kožuch sa odloží, aj duša okřeje.

Z kopca sa ohlédnu po tom našem kraji, jaká to nádhera, až dech sa tají.
Březa sa zeleňá aj buky pučí, stavení dřevěná ke stráňám sa krčí.

Kopce a doliny, jak když jich naseje, člověk sa zadívá, u srdce ho hřeje.
Ta Boží příroda dobro v nás budí, na rodný kraj valašský právem sme hrdí…

Josef Kašpar Vrchovský, polanský lidový básník

Aktuality

V příloze najdete návod, jak se zbavit hrozby exekutorovy návštěvy.

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

 

Letokruhy, o.p.s. přijmou pečovatelku do Pečovatelské služby ve Vsetíně.

Katastrální úřad pro Zlínský kraj bude v rámci nového mapování provádět v naší obci od 1. září 2021 až do 30.prosince 2022 geodetická měření, která se provádějí ve veřejném zájmu.

Tímto úřad žádá občany o umožnění vstupu nebo vjíždění služebním vozidlem v nezbytně nutném rozsahu na dotčené nemovitosti a také zabezpečení psů či jiných zvířat. Na požádání vlastníků pozemků se zaměstnanci prokážou služebním průkazem.

 

Informace pro spooluobčany, kteří se potýkají (nejen) s dluhovou problematikou (více v příloze).

V letáku najdete kontakty pro pomoc v různých životních situacích pro skupiny Senioři * Rodiny s dětmi * Osoby se zdravotním postižením * Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Hlášení rozhlasu obce Valašská Polanka