Naše obec

Od vesna do vesna sedláček starosť má, jak obdělať svoje pole kamenitá.
Úrody sú malé, na chalupě úvěr, uživiť rodinu těžký je to úděl.

Zima bývá dlůhá, těžko sa přežívá, v stodole v komoře, když zásob ubývá.
Jarní když slunéčko paseky zahřeje, kožuch sa odloží, aj duša okřeje.

Z kopca sa ohlédnu po tom našem kraji, jaká to nádhera, až dech sa tají.
Březa sa zeleňá aj buky pučí, stavení dřevěná ke stráňám sa krčí.

Kopce a doliny, jak když jich naseje, člověk sa zadívá, u srdce ho hřeje.
Ta Boží příroda dobro v nás budí, na rodný kraj valašský právem sme hrdí…

Josef Kašpar Vrchovský, polanský lidový básník

Aktuality

Telefonicky na čísle 608 748 989 můžete objednat služby kominictví z Malé Morávky - viz příložený leták.

Praha - 3 x divadelní představení, 2x muzikál

Vídeň - jednodenní zájezd 12.12.2020

MUDr.Novosadová Věra            20.7. - 24.7.2020        a           3.8. - 14.8.2020

Gynekolog MUDr. Hynek Hlavenka oznamuje, že čerpá řádnou dovolenou od 22.června do 6.července 2020.

Datum pro svěcení kaple v Lužné bylo arcibiskupstvím stanoveno na neděli 19. července 2020 v 10:00 hodin.

Hlášení rozhlasu obce Valašská Polanka