Naše obec

Od vesna do vesna sedláček starosť má, jak obdělať svoje pole kamenitá.
Úrody sú malé, na chalupě úvěr, uživiť rodinu těžký je to úděl.

Zima bývá dlůhá, těžko sa přežívá, v stodole v komoře, když zásob ubývá.
Jarní když slunéčko paseky zahřeje, kožuch sa odloží, aj duša okřeje.

Z kopca sa ohlédnu po tom našem kraji, jaká to nádhera, až dech sa tají.
Březa sa zeleňá aj buky pučí, stavení dřevěná ke stráňám sa krčí.

Kopce a doliny, jak když jich naseje, člověk sa zadívá, u srdce ho hřeje.
Ta Boží příroda dobro v nás budí, na rodný kraj valašský právem sme hrdí…

Josef Kašpar Vrchovský, polanský lidový básník

Aktuality

V obci Ústí se zaběhl pes. Zlatý retrívr, stáří 10 let, slyšící na jméno Kuba. Tel. číslo na majitele 604 366 647.

Vedoucí školní jídelny oznamuje, že školní jídelna bude v provozu kromě 5. července, kdy je státní svátek, až do 12. července 2024 včetně.

V příloze je tisková zpráva k některým změnám v jízdních řádech, které nastanou na linkách Integrované dopravy Zlínského kraje od 9. června 2024,změny v odjezdových stanovištích vsetínského autobusového nádraží.

Hlášení rozhlasu obce Valašská Polanka