Naše obec

Od vesna do vesna sedláček starosť má, jak obdělať svoje pole kamenitá.
Úrody sú malé, na chalupě úvěr, uživiť rodinu těžký je to úděl.

Zima bývá dlůhá, těžko sa přežívá, v stodole v komoře, když zásob ubývá.
Jarní když slunéčko paseky zahřeje, kožuch sa odloží, aj duša okřeje.

Z kopca sa ohlédnu po tom našem kraji, jaká to nádhera, až dech sa tají.
Březa sa zeleňá aj buky pučí, stavení dřevěná ke stráňám sa krčí.

Kopce a doliny, jak když jich naseje, člověk sa zadívá, u srdce ho hřeje.
Ta Boží příroda dobro v nás budí, na rodný kraj valašský právem sme hrdí…

Josef Kašpar Vrchovský, polanský lidový básník

Aktuality

Otevřeno v úterý 19.7.2021 12-15 hodin, pak čerpání dovolené. Po dovolené otevřeno až 3.8.2021 odpoledne.

čt 22. července * út 27. července * čt 29. července 2021 - tyto dny ZAVŘENO

Diakonie Vsetín hledá: zdravotní sestru a kuchaře / kuchařku do domova pro seniory. Telefon 739 244 872.

Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v NEDĚLI dne 25.7.2021

Nástup od srpna, pravidelné pohovory pondělí 14:30 a čtvrtek 10:00 hodin. 

Telefon: 731 680 532

www.stinimesvet.cz

Široký sortiment pro chov skotu, ovcí, koní, drůbeže, králíků, napaječek, krmných žlabů, stájového hrazení, ohradníků a krmiv.

Telefon: 606 255 251   www.almcentum.cz

  1. Nahlaste se na jedné ze 2 základen
  • Kulturní dům Hodonín
  • parkoviště na letišti u Břeclavi

Od 1.7.2021 vyjíždějí na Vsetínsku cyklobusy, díky nimž se cykloturisté dostanou k nejzajímavějším cílům v Beskydech a Vsetínských vrších. V příloze najdete tiskovou zprávu a grafické materiály.

V letáku najdete kontakty pro pomoc v různých životních situacích pro skupiny Senioři * Rodiny s dětmi * Osoby se zdravotním postižením * Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Hlášení rozhlasu obce Valašská Polanka