Naše obec

Od vesna do vesna sedláček starosť má, jak obdělať svoje pole kamenitá.
Úrody sú malé, na chalupě úvěr, uživiť rodinu těžký je to úděl.

Zima bývá dlůhá, těžko sa přežívá, v stodole v komoře, když zásob ubývá.
Jarní když slunéčko paseky zahřeje, kožuch sa odloží, aj duša okřeje.

Z kopca sa ohlédnu po tom našem kraji, jaká to nádhera, až dech sa tají.
Březa sa zeleňá aj buky pučí, stavení dřevěná ke stráňám sa krčí.

Kopce a doliny, jak když jich naseje, člověk sa zadívá, u srdce ho hřeje.
Ta Boží příroda dobro v nás budí, na rodný kraj valašský právem sme hrdí…

Josef Kašpar Vrchovský, polanský lidový básník

Aktuality

Upozorňujeme vás na základě zprávy Policie ČR, že v minulých dnech došlo na území obce ke krádeži v rodinném domě. Podobné trestné činy jsou hlášeny i z okolních obcí. Prosíme, abyste řádně zabezpečovali své nemovitosti, zamykali je a sledovali pohyb podezřelých osob.

Technické služby Vsetín upozorňují občany, že popelnice se žhavým, nebo nedostatečně vychladlým popelem nebudou kvůli bezpečí vyváženy. Dbejte, prosím, této výzvy.

Odjezd autobusu do Slováckého divadla v Uherském Hradišti v pátek 31. března 2023 bude z Valašské Polanky v 17:00 hod. ze zastávek Veřečné, Obecní úřad, Základní škola. 

 

Penzion Čertovy skály Lidečko hledá zaměstnance na pozice: OBSLUHA BISTRA. Více informací v plakátcích, nebo na tel.: +420 605 595 991 nebo na e-mailu provozni@penzioncertovyskaly.cz.

Farma Bratřejov spol. s.r.o. přijme pracovníka (pracovnici) do živočišné výroby - chov masného skotu - na plný pracovní poměr. Podmínkou je řidičský průkaz skupiny „T". Pro bližší informace kontaktujte vedoucího farmy na telefonu 734 360 989.

Hlášení rozhlasu obce Valašská Polanka