Naše obec

Od vesna do vesna sedláček starosť má, jak obdělať svoje pole kamenitá.
Úrody sú malé, na chalupě úvěr, uživiť rodinu těžký je to úděl.

Zima bývá dlůhá, těžko sa přežívá, v stodole v komoře, když zásob ubývá.
Jarní když slunéčko paseky zahřeje, kožuch sa odloží, aj duša okřeje.

Z kopca sa ohlédnu po tom našem kraji, jaká to nádhera, až dech sa tají.
Březa sa zeleňá aj buky pučí, stavení dřevěná ke stráňám sa krčí.

Kopce a doliny, jak když jich naseje, člověk sa zadívá, u srdce ho hřeje.
Ta Boží příroda dobro v nás budí, na rodný kraj valašský právem sme hrdí…

Josef Kašpar Vrchovský, polanský lidový básník

Aktuality

Od neděle 11.6.2023 bude opět obsluhována zastávka Zlín, Příluky (více v příloze)

Oznámení občanům Valašské Polanky:

Firma Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o. dnem 27.2. 2023 zahájí práce na další části rekonstrukce vodovodu Stanovnice a to v úseku „závodí – hořansko“ od č.p. 229 po č.p. 185.

Všechny vás laskavě žádáme o trpělivost při provádění tak náročné akce. S případnými připomínkami se obracejte na obecní úřad tel. 571 446 111 nebo přímo na stavbyvedoucího fy Javorník pana Zalubila – tel. 604 209 185.

Hlášení rozhlasu obce Valašská Polanka