Územní plánování

Pozvání na opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Valašská Polanka a Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Datum vyvěšení: 
Středa, 7. Listopad 2018
Datum svěšení: 
Úterý, 18. Prosinec 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Valašská Polanka - oznámení o rozšíření obvodu

Datum vyvěšení: 
Úterý, 10. Červenec 2018
Datum svěšení: 
Úterý, 24. Červenec 2018

Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Valašská Polanka, pozvánka na úvodní jednání

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 21. Květen 2018
Datum svěšení: 
Pondělí, 4. Červen 2018

Stránky