Ostatní

Komplexní pozemkové úpravy v KÚ Valašská Polanka - oznámení o vystavení návrhu KPÚ

Návrh bude vystaven na obecním úřadě ve Valašské Polance, na obecním úřadě v Leskovci a na pobočce Státního pozemkového úřadu ve Vsetíně od 15.2. - 15.3.2024, což je také lhůta k uplatnění dotazů a námitek k vystaveným návrhům KPÚ.

 

 

Datum vyvěšení: 
Středa, 31. Leden 2024
Datum svěšení: 
Sobota, 16. Březen 2024
Štítky: 

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí (č.j. OO-1/2019-810)

Datum vyvěšení: 
Pátek, 22. Září 2023
Datum svěšení: 
Neděle, 12. Listopad 2023
Štítky: 

Stránky