Pomoc Českého červeného kříže

Český červený kříž s ohledem na situaci na Ukrajině zřídil speciální telefonickou a emailovou linku, kterou obsluhují ukrajinsky hovořící pracovníci. Na tento kontakt se mohou v případě potřeby s žádostí o pomoc obracet všechny osoby, které postrádají své blízké a rády by s nimi navázaly kontakt či aspoň o nich získaly informace. Veškeré tyto služby jsou poskytovány bezplatně a tak, aby při pátrání nebyly ohroženy zájmy jakýchkoliv osob.
    

Iva Jelínková ÚKT ČČK
velitel Operačního střediska Ústředního krizového štábu Českého červeného kříže

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Rozdělovská 2467/63, 169 00 Praha 6
Mobil: +420 776 321 474
Email: jelinkova.iva@cervenykriz.eu
Web: www.cervenykriz.eu | Facebook Ústřední Krizový Tým

Příloha: 
Aktualita do: 
Sobota, 31. Prosinec 2022