Bezplatná pomoc - Kotlíkové dotace

Doporučujeme žadatelům, podat žádost o poskytnutí dotace i přes prodloužení termínu zákazu používání kotlů 1. a 2. emisní třídy do 31.8.2024. Na realizaci výměny budou mít žadatelé dva roky od podpisu smlouvy, což je doba dostatečně dlouhá i vzhledem k vytíženosti topenářských firem a dlouhých dodacích lhůt nových kotlů a tepelných čerpadel. Termín předložení žádostí o poskytnutí dotace je do 31. 8. 2022 do 17h.

Pro podrobné informace mohou žadatelé kontaktovat pracovníky jednotlivých MAS/okresních měst nebo naše pracovníky na telefonu 577 043 411, dále na e-mailu: kotliky@kr-zlinsky.cz. Činnost MAS/okresních měst je pro občany ZDARMA, hradí ji plně Zlínský kraj.

Aktualita do: 
Středa, 31. Srpen 2022