2022 Tříkrálová sbírka

Ještě do středy 19. ledna můžete přispět na Tříkrálovou sbírku hotovostí do pokladničky na obecním úřadě nebo na účet číslo 66008822 / 0800 a variabilní symbol 777970105. Charita ČR děkuje za jakoukoliv částku věnovanou potřebným.

 

Aktualita do: 
Středa, 19. Leden 2022