Kaplička v Lužné - posvěcení

   Po mši svaté bude kaple otevřená k prohlídce do 17:00 hodin.

                                          Žehnání kapličky v Lužné dne 19.7.2020 - program:

 9:00 -  9:45     Průvod od kříže (u Šajerů) ke kapličce

10:00 - 11:30   Mše svatá + Žehnání kapličky sv. Floriána

12:30 - 15:00   Posezení na tanečním kole (DH Kotáranka, občerstvení zajisí místní spolky)

 

 

Aktualita do: 
Neděle, 19. Červenec 2020