Obecní knihovna - znovu otevřeno !

Obecní knihovna ve Valašské Polance (webová stránka)

od 27.4.2020 otevřeno podle původního rozvrhu - úterý odpoledne a čtvrtek celý den

Požadavky na provoz knihoven:

rouška knihovníka i uživatelů knihovny

knihovník má rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,

po vrácení knihy je nutné ji odložit bokem do krabice/boxu s označením “Karanténa“, další manipulace s ní bude umožněná až po uplynutí následujících 2 dnů,

u vstupu do knihovny si příchozí provede dezinfekci rukou (dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny)

Aktualita do: 
Neděle, 24. Květen 2020