Nová služba pro seniory v působnosti Val.Polanky a Hornolidečka

Od 1.1.2020 je v Kulturním domě ve Valašské Polance kancelář společnosti VČELKA senior care o.p.s. tel. 601 151 311, email: zlin@senior-care.cz   
Více informací

Jejím cílem je poskytovat sociální služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

 

Aktualita do: 
Pondělí, 25. Květen 2020