Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Předpoklad mapování ve Valašské Polance:   od 2.12.2019 do 31.12.2020, termín bude upřesněn.

Zkráceně: vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov písemně vyzváni nejméně týden předem, přitom jsou povinni označit trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků. Čtěte přílohu!

Aktualita do: 
Čtvrtek, 31. Prosinec 2020