Obecní znak

Znak Valašské Polanky obsahuje symboly věcí či jevů, představující zemědělství jako hlavní zdroj obživy obyvatel i jejich duchovní život. Stříbrný ( bílý ) beránek je symbolem sv.Jana Křtitele, kterému je zasvěcen zdejší farní kostel.

Z církevní tradice vychází i další symbol zlaté kolo. Váže se k někdejšímu majiteli vizovického panství, k cisterciáckému klášteru, který byl založen ve Vizovicích Smilem ze Střílek r.1261. Tento klášter byl nepochybně i zakladatelem dnešní Valašské Polanky. Zakladatelem cisterciáckého řádu byl Bernard z Claivaux ( čti klervó ), který proslul jako církevní reformátor. V jedné z legend se o něm vypráví, že se vracel z jakési cesty. Právě se blížila bouře a on se stal svědkem zoufalé snahy několika lidí dostat vůz naložený obilím, zapadlým do bláta, do stodoly. Ve chvíli, kdy unavení sedláci již rezignovali, přistoupil Bernard k vozu a požehnal jej. Pak uchopil kolo za loukotě a sám tento těžký vůz vyzvedl z bahna a dopravil do bezpečí. Proto bývá Bernard z Clairvaux zobrazován s vozem a nebo z vozovým kolem.

Zlatá radlice je známým a všeobecně uznávaným symbolem zemědělství, které bylo dlouhých šest století hlavním zdrojem obživy zdejších obyvatel. Při tvorbě znaku nebylo možné vycházet z nejstarší obecní pečeti dochované z roku 1749. Její oválné pečetní pole je zdobeno zvláštními ornamenty , které snad představují velikonoční kraslici. Tuto výzdobu však bohužel není možné přesně popsat, což je jeden ze základních požadavků heraldiky. Proto bylo nutné najít pro obecní znak nové symboly.