Události v obci

Mimořádná zpráva - opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Celé opatření čtěte v příloze. Zkráceně:

Od pondělí 27.7.2020 od 0:00 hod povinnost nosit roušku na hromadné akce přesahující ve stejný čas 100 osob ve vnitřních prostorech staveb (např. kostely) a zákaz hromadných akcí ve stavebně členěných areálech přesahující ve stejný čas 1000 osob venku nebo 500 osob vevnitř.

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Předpoklad mapování ve Valašské Polance:   od 2.12.2019 do 31.12.2020, termín bude upřesněn.

Zkráceně: vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov písemně vyzváni nejméně týden předem, přitom jsou povinni označit trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků. Čtěte přílohu!

Stránky