Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Závěrečný účet za rok 2016 sestavený k 31.12.2016 - Obec Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
31.05.2017
Datum svěšení : 
31.05.2018

Fin 2-12 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Obce Valašská Polanka sestavený k 12/2015

Datum vyvěšení: 
03.05.2016
Datum svěšení : 
20.05.2016

Příloha účetní závěrky Obce Valašská Polanka sestavená k 31.12.2015

Datum vyvěšení: 
03.05.2016
Datum svěšení : 
20.05.2016

Výkaz zisku a ztráty Obce Valašská Polanka sestavený k 31.12.2015

Datum vyvěšení: 
03.05.2016
Datum svěšení : 
20.05.2016

Rozvaha Obce Valašská Polanka k 31.12.2015

Datum vyvěšení: 
03.05.2016
Datum svěšení : 
20.05.2016

Závěrečný účet Obce Valašská Polanka za rok 2015

Datum vyvěšení: 
03.05.2016
Datum svěšení : 
20.05.2016

Zpráva č. 347/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valašská Polanka za rok 2015

Datum vyvěšení: 
03.05.2016
Datum svěšení : 
20.05.2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Obce Valašská Polanka sestavený k 12/2014

Datum vyvěšení: 
22.04.2015
Datum svěšení : 
11.05.2015

Příloha Obce Valašská Polanka k 31.12.2014

Datum vyvěšení: 
22.04.2015
Datum svěšení : 
11.05.2015

Výkaz zisku a ztráty Obce Valašská Polanka sestavený k 31.12.2014

Datum vyvěšení: 
22.04.2015
Datum svěšení : 
11.05.2015