Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Oznámení o zveřejnění dokumentu - Rozpočtové opatření č. 3/2017 - Sdružení obcí Hornolidečska

Datum vyvěšení: 
26.06.2017

Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb., - Rozpočtové opatření č. 2/2017 Sdružení obcí Hornolidečska

Datum vyvěšení: 
13.06.2017
Datum svěšení : 
20.06.2017

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. Sdružení obcí Hornolidečska ze dne 8.3.2017

Datum vyvěšení: 
03.04.2017
Datum svěšení : 
31.03.2018

Výpis USNESENÍ z VS SOH č.III/2014, konaného dne 19.11.2014 ve Val. Polance ke stanovení hospodaření SOH v rámci rozpočtového provizoria

Datum vyvěšení: 
03.04.2017
Datum svěšení : 
31.03.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. - Sdružení obcí Hornolidečska

Datum vyvěšení: 
22.03.2017
Datum svěšení : 
21.04.2017

Příloha k 31.12.2016 - Sdružení obcí Hornolidečska

Datum vyvěšení: 
13.02.2017
Datum svěšení : 
01.03.2017

Rozvaha k 31.12.2016 - Sdružení obcí Hornolidečska

Datum vyvěšení: 
13.02.2017
Datum svěšení : 
01.03.2017

Rozpočtový výhled Sdružení obcí Hornolidečska na období 2017 - 2021

Datum vyvěšení: 
13.02.2017
Datum svěšení : 
31.03.2018

Inventarizační zpráva za rok 2016 - Sdružení obcí Hornolidečska

Datum vyvěšení: 
13.02.2017
Datum svěšení : 
01.03.2017

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016 - Sdružení obcí Hornolidečska

Datum vyvěšení: 
13.02.2017
Datum svěšení : 
01.03.2017