Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Záměr obce prodat pozemek - část pozemku č.p. 1162/1 ost. plocha neplodná (svah, skála) o výměře 378m2

Datum vyvěšení: 
04.07.2017
Datum svěšení : 
21.07.2017

Záměr obce směnit a vykoupit pozemky - v okolí RD čp. 150

Datum vyvěšení: 
05.06.2017
Datum svěšení : 
23.06.2017

Záměr obce směnit a vykoupit pozemky - v okolí RD čp. 105, 122 a čp. 86

Datum vyvěšení: 
05.06.2017
Datum svěšení : 
23.06.2017

Záměr obce prodat pozemek - část pozemku p.č. 331/4

Datum vyvěšení: 
02.05.2017
Datum svěšení : 
19.05.2017

Záměr obce prodat pozemek p.č. 2684/18, p.č. 2684/19, p.č. 2684/20

Datum vyvěšení: 
02.05.2017
Datum svěšení : 
19.05.2017

Záměr obce prodat pozemek p.č. 62 ostatní plocha

Datum vyvěšení: 
03.04.2017
Datum svěšení : 
21.04.2017

Záměr obce prodat pozemek - p.č. 1127/24 orná, o výměře 772 m2 a pozemek p.č. 1127/27 orná, o výměře 814 m2

Datum vyvěšení: 
03.02.2017
Datum svěšení : 
28.04.2017

Záměr obce prodat pozemek - část pozemku p.č. 3204/1 ost. plocha oddělenou GP č. 1115-204/2014 jako díl "a" o výměře 1m2

Datum vyvěšení: 
17.10.2016
Datum svěšení : 
04.11.2016

Záměr obce prodat nemovitost

Datum vyvěšení: 
10.08.2016
Datum svěšení : 
26.08.2016

Záměr obce směnit pozenky

Datum vyvěšení: 
10.08.2016
Datum svěšení : 
26.08.2016