Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci I/57 v k.ú. Valašská Polanka u Vsetína ve Zlínském kraji

Datum vyvěšení: 
16.08.2017
Datum svěšení : 
01.09.2017

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Opatření při nedostatku vody s účinností od 10.8.2017

Datum vyvěšení: 
10.08.2017

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - I. etapa cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska

Datum vyvěšení: 
11.07.2017
Datum svěšení : 
26.07.2017

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí

Datum vyvěšení: 
27.04.2017
Datum svěšení : 
29.05.2017

Veřejná vyhláška - Doručení návrhu územního plánu Valašská Polanka, Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a oznámení o konání veřejného projednání

Datum vyvěšení: 
29.03.2017
Datum svěšení : 
22.05.2017

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na místní komunikaci na poz. parc. č. 3387/1 v k.ú. Valašská Polanka, před napojením na silnici č. I/57 v termínu od 01.05.2017 do 30.07.2017

Datum vyvěšení: 
23.03.2017
Datum svěšení : 
08.04.2017

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Datum vyvěšení: 
08.02.2017
Datum svěšení : 
23.02.2017

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Datum vyvěšení: 
20.01.2017
Datum svěšení : 
06.02.2017

Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost: "Oznámení o zahájení řízení" ze dne 05.01.2017 č.j. MUVS-S 238/2017/OÚPSŘD-330/Ma-2

Datum vyvěšení: 
13.01.2017
Datum svěšení : 
30.01.2017

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Datum vyvěšení: 
14.10.2016
Datum svěšení : 
31.10.2016