Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek hejtmanem Zlínského kraje ze dne 7. srpna 2015

Datum vyvěšení: 
07.08.2015
Datum svěšení : 
31.12.2015

Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádného veterinárního opatření

Datum vyvěšení: 
22.07.2015
Datum svěšení : 
07.08.2015

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření pro chovatele včel

Datum vyvěšení: 
01.06.2015
Datum svěšení : 
17.06.2015

Oznámení o vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2014

Datum vyvěšení: 
28.04.2015
Datum svěšení : 
29.05.2015

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2014 - Obec Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
14.04.2015
Datum svěšení : 
15.05.2015

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2013 - Obec Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
18.04.2014
Datum svěšení : 
19.05.2014

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje"

Datum vyvěšení: 
09.01.2015
Datum svěšení : 
09.02.2015

Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření nařízených k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje

Datum vyvěšení: 
01.12.2014
Datum svěšení : 
19.12.2014

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Datum vyvěšení: 
10.09.2014
Datum svěšení : 
15.11.2014

Vyhledávání vlastníků nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Datum vyvěšení: 
11.08.2014
Datum svěšení : 
11.09.2014