Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Oznámení o porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2015

Datum vyvěšení: 
27.04.2016
Datum svěšení : 
12.05.2016

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Datum vyvěšení: 
26.04.2016
Datum svěšení : 
28.05.2016

Plán připravenosti obce při vzniku mimořádné události a vyhlášení krizového stavu

Datum vyvěšení: 
22.03.2016
Datum svěšení : 
06.04.2016

Veřejnoprávní smlouva č. 13/OSV

Datum vyvěšení: 
08.02.2016
Datum svěšení : 
10.03.2016

Vyžádejte si ZDARMA "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí"

Datum vyvěšení: 
20.01.2016
Datum svěšení : 
04.02.2016

Cenové oznámení - Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oznamují změnu ceny vodného a stočného s účinností od 1.1.2016

Datum vyvěšení: 
24.11.2015
Datum svěšení : 
10.12.2015

Informační semináře pro žadatele o kotlíkové dotace ve Zlínském kraji

Datum vyvěšení: 
19.11.2015
Datum svěšení : 
31.12.2015

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku

Datum vyvěšení: 
10.09.2015
Datum svěšení : 
15.11.2015

Odvolání období nepříznivých klimatických podmínek ze dne 7. srpna 2015

Datum vyvěšení: 
04.09.2015
Datum svěšení : 
20.09.2015

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření pro chovatele včel

Datum vyvěšení: 
19.08.2015
Datum svěšení : 
04.09.2015