Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Reklamační řád - Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Datum vyvěšení: 
02.11.2016
Datum svěšení : 
17.11.2016

Záměr obce uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 304/6

Datum vyvěšení: 
12.09.2016
Datum svěšení : 
30.09.2016

ČEZ Distribuce a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

Datum vyvěšení: 
07.09.2016
Datum svěšení : 
20.11.2016

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - mor včelího plodu ve Zlínském kraji

Datum vyvěšení: 
10.08.2016
Datum svěšení : 
26.08.2016

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná vetrinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelíko plodu ve Zlínském kraji

Datum vyvěšení: 
27.06.2016
Datum svěšení : 
12.07.2016

Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření nařízených k zamezení šíření nebezpečené nákazy - moru včelího plodu v územních obvodu Zlínského kraje č.j. SVS/2015/054952-Z ze dne 29.5.2015

Datum vyvěšení: 
13.06.2016
Datum svěšení : 
29.06.2016

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu - Jasenná

Datum vyvěšení: 
09.06.2016
Datum svěšení : 
27.06.2016

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření

Datum vyvěšení: 
23.05.2016
Datum svěšení : 
07.06.2016

VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a.s. upozorňují na změny v Obchodních podmínkách pro dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací s účinností od 1.5.2016, Reklamační řád

Datum vyvěšení: 
28.04.2016
Datum svěšení : 
31.05.2016

Zahájení aktualizace BPEJ

Datum vyvěšení: 
27.04.2016
Datum svěšení : 
12.05.2016