Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Záměr obce zřídit na pozemku služebnost

Datum vyvěšení: 
03.07.2017
Datum svěšení : 
21.07.2017

Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření nařízených k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje

Datum vyvěšení: 
08.06.2017
Datum svěšení : 
26.06.2017

Rozhodnutí - Povolení částečné uzavírky provozu na silnici l/57 z důvodu opravy mostu ev. č. 57-079 přes řeku Senici v obci Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
02.05.2017
Datum svěšení : 
26.06.2017

Rozhodnutí - Povolení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích na pozemcích p.č. 224/3 a p.č. 3432 v obci a katastrálním území Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
28.04.2017
Datum svěšení : 
31.07.2017

Oznámení o porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2016

Datum vyvěšení: 
26.04.2017
Datum svěšení : 
27.05.2017

Oznámení výpočtu ceny vodného a stočného pro jednotnou kanalizaci obce

Datum vyvěšení: 
26.04.2017
Datum svěšení : 
27.05.2017

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
22.02.2017
Datum svěšení : 
10.03.2017

Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Datum vyvěšení: 
13.02.2017
Datum svěšení : 
01.03.2017

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

Datum vyvěšení: 
11.01.2017
Datum svěšení : 
31.03.2017

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
08.12.2016
Datum svěšení : 
07.01.2017