Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů

Datum vyvěšení: 
11.12.2015
Datum svěšení : 
28.12.2015

Obecně závazná vyhláška č. 01/2015, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Datum vyvěšení: 
15.05.2015
Datum svěšení : 
01.06.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2010

Datum vyvěšení: 
07.02.2014
Datum svěšení : 
24.02.2014

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Datum vyvěšení: 
06.09.2013
Datum svěšení : 
23.09.2013

Obecně závazná vyhláška obce Valašská Polanka č. 2/2013, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

Datum vyvěšení: 
24.06.2013
Datum svěšení : 
11.07.2013

Obecně závazná vyhláška č. 01/2013, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Datum vyvěšení: 
15.03.2013
Datum svěšení : 
01.04.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Datum vyvěšení: 
03.12.2012
Datum svěšení : 
19.12.2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se vydává Řád veřejného pohřebiště

Datum vyvěšení: 
20.06.2008
Datum svěšení : 
07.07.2008

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Datum vyvěšení: 
24.02.2007
Datum svěšení : 
12.03.2007

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 Požární řád

Datum vyvěšení: 
27.03.2006
Datum svěšení : 
18.04.2006