Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Škola a knihovna

V Polance vznikla první škola roku 1778. Byla to církevní jednotřídní triviální škola (vyučovalo se čtení, psaní, počty a náboženství), postavená nákladem stavovského fondu na gruntě Matěje Krčka. Dnes na jejím místě stojí budova mateřské školy. Prvním učitelem se stal tehdy dvacetiletý Ignác Preis. Učitelská rodina Preisova pak působila v Polance od založení školy až do roku 1895. V roce 1807 byla v obci zřízena pro mládež ve věku 13 - 19 let nedělní škola. Původní školní budova sloužila až do roku 1891, kdy byla zahájena na stejném místě výstavba nové budovy, otevřené už v následujícím roce. V této škole se pak vyučovalo až do roku 1948.

ŠkolaPo řadě odkladů byla 25. září 1948 pro žáky 6. - 9. ročníku otevřena nedaleko kostela provizorní dřevěná školní budova s osmi učebnami. Při její stavbě odpracovali polanečtí několik tisíc brigádnických hodin. V této škole se vyučovalo až do roku 1974, kdy byla otevřena nová moderní škola s 18 učebnami a veškerým potřebným zázemím. Také při její výstavbě významně vypomohli občané, učitelé i žáci dobrovolnou prací. Strohý vzhled původní stavby byl v roce 1997 doplněn střešní nástavbou mimoškolního pavilonu s 10 byty pro mladé rodiny. Základní školu velmi úspěšně reprezentuje Pěvecký sbor, vedený učitelem p. J. Bazelem.

Základní škola, 756 11 Valašská Polanka č. 301
Ředitelka školy: Mgr. Naděžda Hajdová
e-mail: zsvalpolanka@centrum.cz
web: http://www.zsvalpolanka.cz

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola, 756 11 Valašská Polanka č. 81
Ředitelka školy: Eva Filgasová
e-mail: mspolanka@volny.cz

 

KNIHOVNA

V roce 1921 byla v obci zřízena obecní knihovní rada, prvním knihovníkem byl učitel Jaroslav Fajkus. Už koncem prvního roku měla knihovna 86 knih, 43 čtenářů a 256 výpůjček. V dalších letech se knižní fond rozšiřoval, v letech 1967 - 1996 byla naše knihovna střediskovou, dnes je opět pouze místní. Od roku 2001 je knihovna připojena k Internetu a během půjčovní doby mohou zájemci využívat tohoto připojení.

Obecní knihovna - Dům služeb ( II. NP)
756 11 Valašská Polanka
Vedoucí: Alena Kozubíková
e-mail: knihovna@valasskapolanka.cz
web: http://www.knihovnavalasskapolanka.wz.cz


Půjčovní doba:

Čtvrtek 9:30 - 12:00, 12:30- 17:00