Volby

Volba prezidenta republiky

Jak si vyřídit voličský průkaz

Blíží se volba prezidenta republiky (volby). První kolo voleb se uskuteční 12. 1. a 13. 1. 2018, případné druhé kolo bude 26. 1. a 27. 1. 2018. Přinášíme postup pro podání žádosti o voličský průkaz.

Stručný postup pro vyřízení voličského průkazu na volby prezidenta republiky pro občany s trvalým pobytem ve Valašské Polance.

O voličský průkaz lze požádat ode den vyhlášení volby prezidenta (tj. od 28. srpna 2017) na obecním úřadě ve Valašské Polance v kanceláři (1.patro)

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat:

- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče

- v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky

- osobně

Žádost o vydání voličského průkazu musí obsahovat:

- jméno a příjmení

- datum narození

- adresa místa trvalého pobytu

- způsob doručení voličského průkazu (požaduje-li volič jeho zaslání, uvede i adresu na kterou má být voličský průkaz zaslán)

Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné i elektronické podobě je 7 dnů před volbami; tj. 5. ledna 2018.

Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu až do okamžiku uzavření stálých seznamů, tj. 10. ledna 2018. Obecní úřad vydává voličské průkazy s vyznačením, že jsou určeny pro první i druhé kolo volby prezidenta  nejdříve 15 dnů předem, tj. 28. prosince 2017.

Voličský průkaz lze předat:

- osobně voliči

- osobně osobě, která se prokáže plnou mocí a úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu

-  zasláním na uvedenou adresu v žádosti

V případě, že by volič žádal o voličský průkaz pouze pro druhé kolo volby prezidenta, tak se termíny pro podání žádosti posouvají. Pro listinnou a elektronickou podobu žádosti je nejzazší termín 19. ledna 2018 a pro osobní žádost je 24. ledna 2018.

V případě dotazů se obracejte na tel. 571 446 111 nebo info@valasskapolanka.cz

Formulář  žádosti o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta České republiky naleznete v příloze.